MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. SM66.ink không chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính kịp thời của các thông tin trên các trang web liên kết đến từ trang web của bên thứ ba.

2. Việc sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. SM66 không có ý định áp dụng mạng lưới này cho những cá nhân ở một quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.

3. Thành viên phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Thành viên chịu hết mọi rủi ro và lợi nhuận, được thể hiện từ mối quan tâm của Thành viên cũng như sự hiểu biết và hỗ trợ của Thành viên đối với SM66. Thành viên cần xác nhận rằng điều khoản này là hợp pháp và khả thi.

4. Trò chơi trực tuyến và không trực tuyến là hợp pháp dựa theo một số quy tắc pháp luật. Ở một số quốc gia, đặt cược được xem là hành vi bất hợp pháp.SM66 và các đối tác, nhân viên và đại lý liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kì vi phạm pháp luật địa phương của khách hàng.

5. Khách hàng phải đáp ứng được độ tuổi pháp lý (giới hạn độ tuổi hợp pháp tại khu vực cư trú của khách hàng). Nếu chúng tôi phát hiện khách hàng nào dưới 18 tuổi, SM66 có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản trò chơi có liên quan và không hoàn lại tiền.

6. Thành viên nên thiết lập tài khoản máy tính để tránh trẻ em tiếp cận với trò chơi. SM66 và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.

7. Thành viên cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của SM66 về việc sử dụng dịch vụ và trò chơi của họ. Vi phạm các quy định này có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Thành viên mà không có bất kỳ thông báo trước.

8. Thành viên cần đảm bảo rằng thông tin cá nhân của họ luôn được cập nhật và chính xác. SM66 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do thông tin cá nhân sai lệch hoặc không chính xác.

9. SM66 có quyền thu thập thông tin cá nhân của Thành viên, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của Thành viên. Thành viên đồng ý rằng thông tin cá nhân của họ sẽ được sử dụng bởi SM66 để cung cấp dịch vụ cho Thành viên.

10. Thành viên có thể yêu cầu SM66 xóa thông tin cá nhân của họ khỏi hệ thống của SM66. Tuy nhiên, việc xóa thông tin này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các dịch vụ của SM66.

11. SM66 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên khỏi sự truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, SM66 không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của Thành viên.

12. Thành viên không được phép chuyển nhượng tài khoản của họ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Nếu Thành viên phát hiện bất kỳ hoạt động giả mạo hoặc lạm dụng tài khoản của họ, Thành viên cần thông báo cho SM66 ngay lập tức.

13. SM66 có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của mình mà không cần thông báo trước cho Thành viên. Thành viên cần thường xuyên kiểm tra các điều khoản và điều kiện của SM66 để cập nhật thông tin mới nhất.

14. Nếu Thành viên có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện của SM66, Thành viên có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách

Xem thêm các thông tin khác:

0/5 (0 Reviews)